Fotografering av verdisaker

Måten dette fungerer på er at jeg kommer å fotograferer deres verdigjenstander, og bildene legges
direkte på en minnebrikke som leveres direkte til dere når fotograferingen er fullført.
Minnebrikken som inngår i prisen, forlater da aldri boligen eller lokalet, uten deres ønske, slik
at full diskresjon opprettholdes.

Minne brikken bør oppbevares en sikker plass, og lag gjerne en kopie og legg ett sikkert
sted utenfor boligen eller lokalet, t ex i en bankboks eller verdiskap hos noen bekjente.

Formatet på bildene blir både jpg og NEF, slik at kvaliteten sikres, og lett
kan forevises forsikringsselskap ved behov. Denne typen dokumentasjon
gjør at det blir mye lettere å få oppgjør av forsikringsselskapene,
spesielt når det er tvil om verdi eller om gjenstanden virkelig finnes/fantes.

Dette er den beste form for dokumentasjon, både ved tyveri og brann.

Diskresjon er garantert.